Inicijalna parodontološka terapija 

Dr Gordana Šarić objašnjava kako izgleda i koja je to parodontološka terapija.