KARDIOVASKULARNE BOLESTI I PARODONTITIS

Istraživanja su pokazala da je parodontitis jedan od čimbenika rizika za razvoj bolesti srca. Kod oboljelih od parodontitisa postoji 20% veća šansa za razvoj kardiovaskularnih bolesti. U ovoj kratkom animiranom videu upozoravamo i upućujemo upravo na ove činjenice.